Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0007 - Nội Thất Kiên Duy