Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0013 - Nội Thất Kiên Duy