Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0014 - Nội Thất Kiên Duy