Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0015 - Nội Thất Kiên Duy