Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0016 - Nội Thất Kiên Duy