Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0017 - Nội Thất Kiên Duy