Giường ngủ kiểu chuẩn - GKC-0018 - Nội Thất Kiên Duy